Construction and demolition waste management

MOSK will evaluate the waste generated in construction and demolition site taking into account such measures as type, volume, time, location and access. The processes as well as collected data will be analysed and gathered up to create a waste disposal plan, which will consist of the collection, transportation, possible processing, recycling and disposal of the waste. Our company will also prepare and provide the necessary documentation related to waste disposing processes.
 • Concultancy Concultancy
 • Waste disposal plan Waste disposal plan
 • Documentation Documentation
 • Analysis and evaluation Analysis and evaluation
 • Waste disposal Waste disposal
 • Reports, waste transportation registration documents, invoices Reports, waste transportation registration documents, invoices

Process steps

Concultancy – Analysis and evaluation
Waste disposal plan – Waste disposal
Documentation – Reports, waste transportation registration documents, invoices

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 • Būvniecībā radušos atkritumu uzskaites kārtību regulē MK noteikumi Nr. 199.
  Pārvadājumus fiksē BRAPUS pavadzīmēs un paraksta 3 atbildīgās personas – atkritumu radītājs, atbildīgais par atkritumu pārvadājumu un atkritumu saņēmējs.
  Noteikumi zaudēs spēku 2021. gada 1. jūlijā un tos aizstās MK noteikumi Nr. 113 – atkritumu pārvadājumu un to uzskaites kārtība.

 • Atkritumu utilizācijas cena ir atkarīga no atkritumu veida un tā, vai atkritumi ir sajaukti ar citu veidu atkritumiem, tāpēc svarīgākais cenas noteikšanai ir definēt atkritumu veidu pēc atkritumu klasifikatora un to vai frakcija ir tīra, vai sajaukta.

 • Atkritumu apsaimniekotājs drīkst apsaimniekot tikai tādus atkritumus, kuri norādīti Valsts vides dienesta izsniegtā atkritumu apsaimniekošanas atļaujā. MOSK apsaimniekoto atkritumu sarakstu skatīt sadaļā – atļaujas un sertifikāti.

CONTACT US!