MOSK atbrīvo teritoriju Rīgā, Kurzemes prospektā 3e no 6000 tonnām dažāda veida atkritumu.

13.11.2023

   

     Industriālo teritoriju Rīgā, Kurzemes prospektā 3e ilgstoši klāja ievērojams atkritumu daudzums. Ņemot vērā to, ka teritorijā, iepriekš vairākkārt konstatēta prettiesiska būvniecības un sadzīves atkritumu apsaimniekošana, ko organizēja dažādas personas objekts ilgstoši bijis iekļauts VVD problēmobjektu sarakstā. Lai veiksmīgi un likumīgi veiktu teritorijas attīrīšanu un atkritumu utilizāciju MOSK komanda meklēja labāko tehnisko risinājumu, veica rūpīgu darbu plānošanu, to iedalot fāzēs, nodrošināja ievērojamu tehnikas mobilizāciju, loģistikas menedžmentu, APUS pavadzīmju aizpildīšanu un ikdienas darbu vadīšanu un uzraudzību.

     Kopumā teritorijā atradās aptuveni 6000 tonnu dažāda veida atkritumu, tai skaitā atkritumi, kas klasificējami kā bīstami. Konkrētā situācija pierāda – ne vienmēr zemes īpašnieks ir informēts par nomnieku veiktajām darbībām zemes īpašumā, nomnieka darbību sekas var būt paliekošas un sarežģīti risināmas. MOSK un VVD aicina industriālo teritoriju īpašniekus atbildīgi organizēt savu īpašuma pārvaldīšanu un pārliecināties, vai nomnieki darbojas saskaņā ar nomas līgumu un ir saņēmuši nepieciešamās atļaujas atkritumu apsaimniekošanai.

     Paldies, MOSK valdes loceklim Kasparam Jakobsonam, izpilddirektoram Mikum Lasmanim, darbu vadītājam Mihailam Kaikovam par ieguldījumu projekta veiksmīgajā īstenošanā.
MOSK komanda pateicas VVD par komunikāciju kā arī SIA Getliņi EKO un citiem partneriem par veiksmīgo sadarbību, aeroizpētes, loģistikas, tehnikas vienību un ēdināšanas nodrošināšanā.

VVD saite