MOSK piedalās VARAM seminārā par atkritumu un to uzskaites kārtību

13.04.2021

VARAM informē, ka 2021.gada 1.jūlijā stāsies spēkā Ministru kabineta 2021.gada 18.februāra noteikumi Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.113).
Lai nodrošinātu MK noteikumu Nr.113 piemērošanu un pārrunātu vairākus citus aktuālus atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu piemērošanas jautājumus, VARAM  organizē semināru par atkritumu pārvadājumu uzskaiti. VARAM informē, ka seminārā tiks apspriesti VARAM saņemtie atkritumu apsaimniekošanas komersantu, tostarp arī MOSK uzdotie jautājumi.
Seminārs notik 2021. gada 15. aprīli no 10:00 – 13:00
Avots. Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.