Būvniecībā un būvju demontāžā radušos atkritumu apsaimniekošana

MOSK izvērtēs būvniecībā vai būves demontāžā radušos atkritumus, ņemot vērā to veidu, apjomu, laiku un vietu. Veicot analīzi un procesu izvērtēšanu piedāvās uzņēmumam utilizācijas procesu plānu, kas ietver atkritumu savākšanu, transportēšanu un utilizāciju, kā arī nodrošinās visu nepieciešamo dokumentu (par atkritumu utilizācijas procesu) noformēšanu.
 • Konsultācija Konsultācija
 • Utilizācijas plāns Utilizācijas plāns
 • Dokumentu noformēšana Dokumentu noformēšana
 • Analīze un izvērtēšana Analīze un izvērtēšana
 • Atkritumu utilizēšana Atkritumu utilizēšana
 • Atskaites, atkritumu pārvadājumu uzskaites dokumentācija, rēķini Atskaites, atkritumu pārvadājumu uzskaites dokumentācija, rēķini

Procesa aplis

Konsultācija - analīze un izvērtēšana
Utilizācijas plāns - atkritumu utilizēšana
Dokumentu sagatavošana - atskaites, atkritumu pārvadājumu uzskaites dokumentācija, rēķini

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

 • Būvniecībā radušos atkritumu uzskaites kārtību regulē MK noteikumi Nr. 199.
  Pārvadājumus fiksē BRAPUS pavadzīmēs un paraksta 3 atbildīgās personas – atkritumu radītājs, atbildīgais par atkritumu pārvadājumu un atkritumu saņēmējs.
  Noteikumi zaudēs spēku 2021. gada 1. jūlijā un tos aizstās MK noteikumi Nr. 113 – atkritumu pārvadājumu un to uzskaites kārtība.

 • Atkritumu utilizācijas cena ir atkarīga no atkritumu veida un tā, vai atkritumi ir sajaukti ar citu veidu atkritumiem, tāpēc svarīgākais cenas noteikšanai ir definēt atkritumu veidu pēc atkritumu klasifikatora un to cik frakcija ir tīra, vai sajaukta.

 • Atkritumu apsaimniekotājs drīkst apsaimniekot tikai tādus atkritumus, kuri norādīti Valsts vides dienesta izsniegtā atkritumu apsaimniekošanas atļaujā. MOSK apsaimniekoto atkritumu sarakstu skatīt sadaļā – Atļaujas un sertifikāti.

SAZINAMIES!