Rūpniecisko un ražošanas procesos radušos atkritumu apsaiminekošana

MOSK izvērtēs uzņēmumu radītos atkritumus, ņemot vērā to veidu, apjomu un laiku. Veicot analīzi un procesu izvērtēšanu piedāvās uzņēmumam utilizācijas procesu plānu, kas ietver atkritumu savākšanu, transportēšanu un utilizāciju, kā arī nodrošinās visu nepieciešamo dokumentu (par atkritumu utilizācijas procesu) noformēšanu.
  • Konsultācija Konsultācija
  • Utilizācijas plāns Utilizācijas plāns
  • Dokumentu noformēšana Dokumentu noformēšana
  • Analīze un izvērtēšana Analīze un izvērtēšana
  • Atkritumu utilizēšana Atkritumu utilizēšana
  • Atskaites, atkritumu pārvadājumu uzskaites dokumentācija, rēķini Atskaites, atkritumu pārvadājumu uzskaites dokumentācija, rēķini

Procesa aplis

Konsultācija - analīze un izvērtēšana
Utilizācijas plāns - atkritumu utilizēšana
Dokumentu noformēšana - atskaites, atkritumu pārvadājumu uzskaites dokumentācija, rēķini

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

  • Atkritumu apsaimniekotājs ir komersants, kas uz vienošanās pamata veic citu personu radīto atkritumu apsaimniekošanu. Lai veiktu citu personu radīto atkritumu apsaimniekošanu, t.sk. atkritumu pārvadāšanu uz atkritumu poligonu, atbilsotši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta noteikumiem, nepieciešama spēkā esoša Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja.

  • Atkritumu apsaimniekotājs drīkst apsaimniekot tikai tādus atkritumus, kuri norādīti Valsts vides dienesta izsniegtā atkritumu apsaimniekošanas atļaujā. MOSK apsaimniekoto atkritumu sarakstu skatīt sadaļā – Atļaujas un sertifikāti.

  • Atkritumu utilizācijas cena ir atkarīga no atkritumu veida un tā, vai atkritumi ir sajaukti ar citu veidu atkritumiem, tāpēc svarīgākais cenas noteikšanai ir definēt atkritumu veidu pēc atkritumu klasifikatora un to cik frakcija ir tīra vai sajaukta.