Uzņēmumu konsultēšana, datu analīze un dokumentu izvērtēšana

Lai nodrošinātu pilnu atkritumu utilizācijas ciklu, nepieciešams pārzināt normatīvos aktus, spēt analizēt uzņēmumu procesus un prasmīgi vadīt loģistikas risinājumus. MOSK izvērtēs uzņēmuma piesārņojošo darbību atļaujas un veiks  radušos atkritumu analīzi ņemot vērā to veidu, apjomu, laiku un vietu. Pēc datu analīzes tiks izstrādāts atkritumu utilizācijas plāns, ar kuru uzņēmums varēs iepazīties. Plāns ietvers pilnu atkritumu utilizācijas ciklu kā arī garantēs nepieciešamo dokumentu noformēšanu.
 • Konsultācija Konsultācija
 • Utilizācijas plāns Utilizācijas plāns
 • Dokumentu noformēšana Dokumentu noformēšana
 • Analīze un izvērtēšana Analīze un izvērtēšana
 • Atkritumu utilizēšana Atkritumu utilizēšana
 • Dokumentu noformēšana - atskaites, atkritumu pārvadājumu uzskaites dokumentācija, rēķini Dokumentu noformēšana - atskaites, atkritumu pārvadājumu uzskaites dokumentācija, rēķini

Procesa aplis

Konsultācija - analīze un izvērtēšana
Utilizācijas plāns - atkritumu utilizēšana
Dokumentu noformēšana - atskaites, atkritumu pārvadājumu uzskaites dokumentācija, rēķini

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

 • Galvenais likums, kas nosaka atkritumu apsaiminekošanas kārtību Latvijas Republikā ir Atkritumu apsaimniekošanas likums. Likuma mērķis ir noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, novēršot vai mazinot atkritumu rašanos, nodrošinot Latvijas teritorijā radīto atkritumu dalītu savākšanu, reģenerāciju un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, kā arī veicinot dabas resursu efektīvu izmantošanu, lai palielinātu Latvijas konkurētspēju un veicinātu pāreju uz aprites ekonomiku.

  Citi likumi un Ministru kabineta noteikumi šeit.

 • Atkritumu utilizācijas cena ir atkarīga no atkritumu veida un tā, vai atkritumi ir sajaukti ar citu veidu atkritumiem, tāpēc svarīgākais cenas noteikšanai ir definēt atkritumu veidu pēc atkritumu klasifikatora un cik frakcija ir tīra, vai sajaukta.

 • Atkritumu apsaimniekotājs drīkst apsaimniekot tikai tādus atkritumus, kuri norādīti Valsts vides dienesta izsniegtā atkritumu apsaimniekošanas atļaujā. MOSK apsaimniekoto atkritumu sarakstu skatīt sadaļā – Atļaujas un sertifikāti.