УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ДЕМОНТАЖА

МОСК оценит отходы, образующиеся на стройплощадке и площадке сноса, с учетом таких критериев, как тип, объем, время, местоположение и доступ. Процессы и собранные данные будут проанализированы и объединены для создания плана утилизации отходов, который будет включать сбор, транспортировку, возможную переработку, обработку и уничтожение отходов. Наша компания также подготовит и предоставит необходимую документацию, связанную с процессами утилизации отходов.
 • Консультации Консультации
 • План утилизации отходов План утилизации отходов
 • Подготовка документов Подготовка документов
 • Анализ и оценка Анализ и оценка
 • Утилизация отходов Утилизация отходов
 • Oтчеты, регистрационные документы на вывоз мусора, счета-фактуры. Oтчеты, регистрационные документы на вывоз мусора, счета-фактуры.

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА

Консультации - Анализ и оценка
План утилизации отходов - Утилизация отходов
Подготовка документов - отчеты, регистрационные документы на вывоз мусора, счета-фактуры

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

 • Būvniecībā radušos atkritumu uzskaites kārtību regulē MK noteikumi Nr. 199.
  Pārvadājumus fiksē BRAPUS pavadzīmēs un paraksta 3 atbildīgās personas — atkritumu radītājs, atbildīgais par atkritumu pārvadājumu un atkritumu saņēmējs.
  Noteikumi zaudēs spēku 2021. gada 1. jūlijā un tos aizstās MK noteikumi Nr. 113 — atkritumu pārvadājumu un to uzskaites kārtība.

 • Atkritumu utilizācijas cena ir atkarīga no atkritumu veida un tā, vai atkritumi ir sajaukti ar citu veidu atkritumiem, tāpēc svarīgākais cenas noteikšanai ir definēt atkritumu veidu pēc atkritumu klasifikatora un to vai frakcija ir tīra, vai sajaukta.

 • Atkritumu apsaimniekotājs drīkst apsaimniekot tikai tādus atkritumus, kuri norādīti Valsts vides dienesta izsniegtā atkritumu apsaimniekošanas atļaujā. MOSK apsaimniekoto atkritumu sarakstu skatīt sadaļā — atļaujas un sertifikāti.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!