Sabiedrībā trūkst izpratne par būvniecības atkritumu atbilstošu apsaimniekošanu, pieaug pārkāpumu skaits

12.03.2021

Valsts vides dienests arvien biežāk konstatē pārkāpumus būvniecības atkritumu apsaimniekošanā – būvniecības atkritumus neatbilstošu un nelikumīgu uzglabāšanu un apglabāšanu veic gan juridiskas personas, gan pašvaldības, gan arī privātpersonas. Tādējādi secināms, ka sabiedrībā trūkst izpratne par būvniecības atkritumu atbilstošu apsaimniekošanu.

Būvniecības atkritumu apsaimniekošanu var veikt tikai komersanti, kas ir saņēmuši nepieciešamo vides atļauju. Patvaļīga būvniecības atkritumu uzglabāšana un apglabāšana vai pārvadāšana bez vides atļaujas ir administratīvi sodāms pārkāpums. Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu var piemērot naudas sodu atkritumu radītājam vai valdītājam — fiziskajai personai līdz 1000 eiro, bet juridiskajai personai līdz 2800 eiro.

Valsts vides dienests (VVD) vērš uzmanību, ka atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, nedrīkst radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, augiem un dzīvniekiem, kā arī atkritumu apsaimniekošanas rezultātā nedrīkst piesārņot un piegružot vidi. Būvniecības rezultātā radušos atkritumus drīkst nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Kopumā 2021. gada pirmo divu mēnešu laikā VVD uzsācis jau deviņus administratīvā pārkāpuma procesus par pārkāpumiem būvniecības atkritumu apsaimniekošanā. Par iepriekš veiktiem pārkāpumiem – neatbilstošu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu šogad sodītas jau četras juridiskas personas.

Tā, piemēram, 2021. gada 22. februārī saņēma informāciju, ka Rundāles novada, Viesturu pagastā ar smago automašīnu kādā teritorijā tiek ievesti un izbērti dažāda veida atkritumi. Kopumā teritorijā bija jau ievesti sadzīves un būvniecības (putaplasts, vadu atgriezumi, plastmasas cauruļu atgriezumi u.c.) atkritumi ~70m3 apjomā. Operatīvi rīkojoties, vides inspektori norādītajā teritorijā identificēja pārkāpuma izdarītāju – SIA “Novators”, kam nebija ne atbilstošas atļaujas atkritumu savākšanai un uzglabāšanai, ne arī nepieciešamās atļaujas atkritumu pārvadāšanai. Par pārkāpumiem uzsāktas divas administratīvās pārkāpumu lietvedības. Divas dienas vēlāk uzraudzības pārbaudes laikā konstatēts, ka atkritumi nekustamā īpašumā vairs neatrodas, tie pārvesti atpakaļ uz adresi Jelgavā, no kurienes tie sākotnēji tika atvesti.

Savukārt, 2021. gada februārī VVD saņēma informāciju par kādas rekultivētās izgāztuves teritoriju Smiltenē, kur atrodas būvniecības atkritumi un tie netiek atbilstoši apsaimniekoti. Ar Smiltenes novada domes atļauju, Smiltenes ceļu remontdarbu veicējs – SIA “8 CBR” šajā teritorijā bija novietojis ceļu būvdarbu procesā izrakto grunti, pašvaldības piederošā teritorijā. Tomēr būvdarbu veicējs šajā teritorijā ievedis arī betona blokus. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process pret Smiltenes novada domes atbildīgo amatpersonu par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu. Lai samazinātu un novērstu vides piesārņojuma draudus un novērstu vides piegružojumu, kā arī nodrošinātu atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu, VVD pašvaldībai uzdeva līdz 1. jūnijam nodrošināt objektā novietotās izstrādātās grunts un būvniecības atkritumu atbilstošu apsaimniekošanu, kā arī novērst citus konstatētos pārkāpumus.

VVD  norāda, ka prasības atbilstošai būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanai ir noteiktas ne tikai vides aizsardzības, bet arī būvniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos. VVD jau iepriekš ir vērsis pašvaldību uzmanību uz nepieciešamību pievērst lielāku uzmanību atkritumu apsaimniekošanai būvniecības procesā kopumā – sākot no būvniecības ieceres saskaņošanas līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, aktīvi uzraudzīt arī būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu.

Avots. Valsts vides dienests.