MOSK
EFEKTĪVI
ATBRĪVOT
NO LIEKĀ

Mēs esam par pārdomātu planētas apdzīvošanu un ilgtspējīgu rīcību tās saglabāšanā. Šo attieksmi stiprina atbildība pret dabu, darbu un likumu. Mūsu panākumus nes radoša pieeja, cieņa, atklātība, kompetence, iedziļināšanās procesos un sakārtota vide.
Mūsu mērķis ir efektīvi atbrīvot no liekā tā, lai gūtais labums ir saskaņā ar mūsu, visu cilvēku sirdsapziņu. Uzzini vairāk

MOSK

Atbildīga atkritumu
apsaimniekošana
un pārstrāde.